บริษัท วิน อินเวนชั่น จำกัด
งานสร้างอาคารสำนักงานและโรงงาน